RAPORT DE AUTOEVALUARE

Perioada 2006 – octombrie 2010

 

 

 1. DATELE DE AUTENFICARE ALE UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

1.1.   Denumirea:     SC. SIRCA S.A

1.2.   Statutul juridic1) :    Societate pe actiuni

1.3.   Actul de înfiiţare2) : Act Constitutiv, inscris la Registrul Comertului, nr.J27/220/1994

1.4.   Numărul de înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori: -

1.5.   Director General:    Alfredo MONFARDINI

    Adresa:    Str.Dumbravei nr. 6B, Piatra Neamt, cod postal 610202 

1.6.   Telefon, fax, pagina web, e-mail:  40233210583; fax: 0233232375, http://www.sirca.com.ro; E-mail: office@sirca.com.ro,

 

 1. DOMENIUL DE SPECIALITATE

2.1.   Conform clasificării UNESCO3):    3313.12 (3310.01; 3310.02)

2.2.   Conform clasificării CAEN:    7120,7490,7219

 

 1. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE:

3.1.   Misiunea unităţii de cercetare-dezvoltare, direcţiile de cercetare, dezvoltare, inovare:

S.C. SIRCA S.A. din Piatra Neamt are ca misiune dezvoltarea cercetarilor in domenii multidisciplinare. Are deplina autonomie in stabilirea strategiei stiintifice pe care si-o fixeaza in conformitate cu prioritatile politicii de dezvoltare a propriei productii precum si a politicii de cercetare-dezvoltare din programele nationale si din cele internationale. In vederea atingerii obiectivelor sale SC SIRCA SA are urmatoarele directii strategice : - organizarea unui cadru propice cercetarii stiintifice, inovarii cu implicatii tehnologice si microeconomice, promovarea transferurilor tehnologice, a proiectelor de inovare, facilitarea schimburilor de idei, solutii, procedee, studii si cercetari. -organizarea de activitati de promovare a afacerilor, promovarea si prezentarea avantajlor zonei de est a Romaniei..

3.2.    Modul de valorificare a rezultatelor de cercetare, dezvoltare, inovare şi gradul de recunoaştere a acestora ):

Rezultatele cercetarii vor fi valorificate prin publicarea lor in reviste de specialitate cotate ISI sau prin reviste de specialitate recunoscute de CNCSIS. De asemenea, rezultatele proiectelor de cercetare vor fi comunicate la manisfestari stiintifice interne si internationale. In functie de prevederile proiectelor de cercetare rezultatele vor fi transferate in productie. Recunoasterea rezultatelor valoroase ce vor fi obtinute in cadrul centrului se vor materializa in brevete de inventie si prin participarea la concursuri nationale si internationale de profil.

3.3.   Situaţia financiară – fara datorii la bugetul de stat

 

 1. CRITERII PRIMARE DE PERFORMANŢĂ

punctaj

4.1.   Lucrări ştiinţifice/tehnice publicate în reviste de specialitate cotate ISI4)

4.1.1.     Număr de lucrări ştiinţifice                                                                                        0 x 30

4.1.2.     Punctaj cumulat ISI5)                                                                                                            0 x 5

4.1.3.     Număr de citări în reviste de specialitate cotate ISI6)                                                  0 x 5

(Lista lucrărilor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.1)

Total punctaj cap. 4.1:              0

4.2.   Brevete de invenţie7)

4.2.1.     Număr de brevete                                                                                                    4 x 30

4.2.2.     Număr de citări de brevete în sistemul ISI                                                                  0 x 5

(Lista brevetelor şi citărilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.2)

Total punctaj cap. 4.2:              120

4.3.   Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii. Studii prospective şi tehnologice şi servicii rezultate din activitatea de cercetare-dezvoltare, comandate de beneficiar

(Se indică contractul şi firma care utilizează produsul, serviciul şi tehnologia).

 

4.3.1.     Număr de produse, tehnologii, studii, servicii                                                                        12 x 20

(Lista produselor, serviciilor şi tehnologiilor, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 4.3)

                                                                                                Total punctaj cap. 4.3:              240

                                                                                                Total punctaj cap. 4:                 360

 

 1. CRITERII SECUNDARE DE PERFORMANŢĂ

5.1.   Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate8) fără cotaţie ISI

5.1.1.     Număr de lucrări                                                                                                      2 x 5

(Lista lucrărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.1)

                                                                                    Total punctaj cap. 5.1:              10

5.2.   Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

5.2.1.     Număr de comunicări prezentate                                                                               10 x 5

(Lista comunicărilor grupate pe ani se ataşează ca anexa nr. 5.2)

                                                                                    Total punctaj cap. 5.2:              50

5.3.   Modele fizice, modele experimentale, modele funcţionale, prototipuri, normative, proceduri, metodologii,

reglementări şi planuri tehnice noi sau perfecţionate, realizate în cadrul programelor naţionale sau comandate de beneficiar

5.3.1.     Număr de modele, normative, proceduri etc.:                                                                        0 x 5

(Lista modelelor, normativelor etc, grupate pe ani, se ataşează ca anexa nr. 5.3)

                                                                                                Total punctaj cap. 5.3:              0

                                                                                                Total punctaj cap. 5:                 65

 

 1. PRESTIGIUL PROFESIONAL

6.1.   Membri (incluzând statutul de recenzor) în colectivele de redacţie ale unor reviste (cotate ISI sau incluse în baze de date internaţionale) sau în colective editoriale ale unor edituri internaţionale recunoscute

Număr de prezenţe în perioada pentru care se face evaluarea:                                                1 x 20

Nr. crt.        Nume    Titlul revistei/ Editurii

Nr. crt.: 1 – an 2009

Nume: Rezmires Gh Daniel

Rule Based Inference System in Health Diagnosis of Industrial Equipments through used Lubricant Analysis Process: A Case Study

Surojit Ghosh1, Bijan Sarkar2, Subir Sanyal3 and Jyotirmoy Saha4

1Executive (Technical), The Institution of Engineers (India), 8 Gokhale Road, Kolkata-700020, India

2,3,4Professor, Production Engineering Department, Jadavpur University, Kolkata-700032, India

Email: ghosh.surojit@gmail.com, bijon_sarkar@email.com, sanyal_s_k@yahoo.co.in, jmoysaha@yahoo.co.in

Titlul revistei / editurii:  Journal of Mechanical Engineering Research ( http://www.academicjournals.org/JMER/Email.htm )

 

6.2.   Membri în colectivele de redacţie ale revistelor recunoscute naţional (din categoria B în clasificarea CNCSIS)

Număr de prezenţe:                                                                                                              0 x 10

 

6.3.   Premii internaţionale obţinute printr-un proces de selecţie

Număr de premii:                                                                                                                 1 x 20

                                                                                                                                         

Nr.

crt.

Denumire salon

Ţara

Anul

Premiul

Brevet de invenţie/ proiect

1

INVENTICA 2010, The 14-th international salon of research, innovation and technological transfer „Inventica 2010” – Iasi - Romania

România/ Iaşi

2010

Medalie de aur

A/00863 din 07.11.2008 si A/00022 din 19.01.2009

 

6.4.   Premii naţionale ale Academiei Române

Număr de premii:                                                                                                                 0 x 20

Nr. crt.        Nume                Premiul             Anul

6.5.   Conducători de doctorat, membri ai unităţii de cercetare

Număr de conducători de doctorat:                                                                                      0 x 10

Nr. crt.        Nume

6.6.   Număr de doctori în ştiinţă, membri ai unităţii de cercetare

Număr de doctori în ştiinţă:                                                                                                  1 x 10

                                                                                                Total punctaj cap. 6:                 50

                                                                                                Total punctaj cap. 4+5+6:         475

 

 1. VENITURI REALIZATE PRIN CONTRACTE DE CERCETARE ÎN DOMENIUL PENTRU CARE SE FACE EVALUAREA (în perioada pentru care se face evaluarea):0

7.1.   Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri publice9): 0

7.2.   Numărul şi valoarea contractelor de cercetare internaţionale finanţate din fonduri private: 0

7.3.   Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri publice10):0

7.4.   Numărul şi valoarea contractelor de cercetare naţionale finanţate din fonduri private:0

7.5.   Alte surse:

7 bis.  Venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie): 0

 

 1. RESURSA UMANĂ DE CERCETARE (situaţia va fi prezentată pe ani)

In cadrul SC SIRCA S.A – din Piatra Neamt urmeaza a fi sistinut  un examen pentru ocuparea unui post de CSIII si 5 posturi IDT III.

Tabelul cu persoanele desemnate pentru participarea la concurs este :

 

Denumirea postului

Persoana nominalizata de către S.C. Sirca S.A

IDT III

 1. Ing. Istrate Catalin
 2. Ing. Vasiliu Constatin Radu
 3. Ing. Bortos Petrut Lucian
 4. Ing. Grigoras Dorin
 5. Ing. Burduja Mircea

CS III

 1. Dr. ing. Rezmires Gh. Daniel

 

 

8.1.   Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:0

       8.1.1 Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă:  0 / 0

       8.1.2 Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă:0/0

8.1.3. Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: 0/0

8.1.4 Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: 0/0

8.1.5. Asistenţi de cercetare: 0

       8.1.6. Total personal auxiliar de cercetare angajat: 0

8.2.   Date privind perfecţionarea resursei umane

8.2.1.     Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului: 0/0

8.2.2.     Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea: 0

 

9.   INFRASTRUCTURA DE CERCETARE-DEZVOLTARE

9.1.  Laboratoare de cercetare-dezvoltare: nu

Nr. crt. Denumirea laboratorului Domeniul în care este acreditat

9.2.    Lista echipamentelor performante achiziţionate în ultimii  ani: (destinate realizarii productiei de rulmenti)

 

AGREGAT PROFILARE CALE DE RULARE

1994

 CALANDRU PENTRU PROFILE TIP MARG

1994

 MASINA DE FREZAT UNIVERSALA FU 32

1994

 MASINA DE GAURIT MG 25

1994

 MASINA DE INDOIT PROFILE TIP IRLE

1994

 MASINA DE SUDAT CAP LA CAP

1994

 PRESA HIDRAULICA PH 200

1994

 APARAT DE SUDURA CU SARMA TIP AK

1996

 MASINA DE INDOIT PROFILE TIP PTR

1996

 AGREGAT DE CALIBRARE

1997

 STRUNG CARUSEL SC 1000 MARCA NIL

1997

 CALANDRU PENTRU ROLUIT PROFILE T

1998

 HALA PRODUCTIE

1998

 MASINA DE DANTURAT C 200 TIP DON

1998

 GHILOTINA UNIVERSALA FICEP

1999

 INSTALATIE PENTRU REDRESAT

1999

 MASINA DANTURAT FD 3600

1999

 MASINA DE GAURIT RADIALA

1999

 STRUNG CARUSEL SC 2000

1999

 FREZA FD 500

2000

 GENERATOR DE AER CALD TGA

2000

 DISPOZITIV DEBAV. SUDURA

2001

 FIERASTRU CU BANDA THOMAS

2001

 INSTALATIE DE COJIT SPF 2 MS

2001

 INSTALATIE DE SUDURA MIG MAG 401

2001

 MASINA DE DEBITARE FURTUN TF 2

2001

 MASINA PTR.COJIT FURTUN SPELS

2001

 MASINA PTR.DEBITAT FURTUN TF 1

2001

 PLATOU ELECTROMAGNETIC

2001

 PRESA HIDRAULICA PH 400 TF

2001

 STRUNG CARUSEL SC 17 CC

2001

 CUPTOR CU FLACARA

2002

 INSTALATIE DE CALIRE CIF (MIC)

2002

 MASINA DE DANTURAT DONINI A 200

2002

 MASINA DE FREZAT FS 400

2002

 MASINA DE FREZAT FU 36

2002

 MASINA DE FREZAT FUS 32

2002

 MASINA DE GAURIT CU COLOANA M 66

2002

 MASINA DE RECTIFICAT EXTERIOR

2002

 MASINA DE RECTIFICAT PLAN RPO

2002

 INST.TRAT.TERMIC CIF SAET

2003

 INSTALATIE DE SUDAT CU FIR

2003

 MAS.PT.INDOIT PROFILE BOLDRINI

2003

 MASINA DE DANTURAT WMW

2003

 MASINA DE FILETAT

2003

 MASINA DE GAURIT BERGONZI

2003

 PLATOU ELECTROMAGNETIC 1100/800

2003

 PLATOU ELECTROMAGNETIC 1600 X 140 X 155

2003

 STRUNG NORMAL SN 502 X 1000 - INV.420

2003

 STRUNG VERTICAL COMAU CKN 2

2003

 CUPTOR CU CAMERA PT.TRATAMENT TERMIC

2004

 DUROMETRU BORLETTI 100

2004

 DUROMETRU EBHL100

2004

 ELECTROSTIVUITOR 2 TO CU SCAUN

2004

 INST.TRAT.TERMIC CIF UNITERMA

2004

 INSTALATIE DE VOPSIRE CMV

2004

 MAS.DE RECT.PROFILE

2004

 MASINA DE DANTURAT 1000 X 10

2004

 MASINA DE DANTURAT FD 250

2004

 MASINA DE GAURIT SI FILETAT MANU

2004

 MASINA DE RECTIFICAT FORTUNA

2004

 PLATOU ELECTROMAG. 1330/115 CU ANEXE

2004

 ROBOT SUDURA E6000

2004

 STRUNG 1250X3000

2004

 STRUNG BIGLIA B 600

2004

 STRUNG VERTICAL MORANDO CU CNC

2004

 APARAT DE MASURA 3 D TIP DEA

2005

 CENTRU DE PRELUCRARE BERGONZI 2000

2005

 CENTRU DE PRELUCRARE SIGMA VS - 60

2005

 CUPTOR TUNEL CU ROLE

2005

 ECHIPAMENT SUDARE 5000 TS

2005

 ECHIPAMENT SUDARE FILCORD 4000 TEC

2005

 MASINA DE FREZAT CANELURI SI FILETE FCF - 250

2005

 MASINA DE MORTEZAT DANTURA

2005

 MASINA DE ROLUIT IRLE B 160

2005

 MASINA DE SUDAT CAP LA CAP

2005

 PRESA HIDRAULICA PH 250

2005

 STRUNG TOS CU CNC

2005

 STRUNG VERTICAL SC 17 CU CNC SIE

2005

 AGREGAT GAURIT

2006

 APARAT ELCOMETER 456 FBS + FIS

2006

 CUPTOR LINIAR CU FLACARA

2006

 CUPTOR MIC CU GAZ

2006

 DISBAR CU CASETE DE CONECTARE

2006

 DISPOZITIV DE GAURIRE

2006

 DUROMETRU TH 130 DC 3

2006

 ECHIPAMENT DE MASURAT PROFILE

2006

 FIERASTRAU CU BANDA THOMAS

2006

 PRESA HIDRAULICA 100 TF

2006

 ROBOT SI ECHIPAMENT CU OSCILATOR

2006

 APARAT PORTABIL DE MARCARE

2007

 CENTRU DE PRELUCRARE STRATOS 20 L

2007

 CENTRU DE PRELUCRARE TACCHELLA

2007

 DISPOZITIV DEBAVURAT

2007

 FIERASTRAU AUTOMAT CU BANDA

2007

 FREZA FD 800

2007

 MASINA DE ASCUTIT BURGHIE CU DISC

2007

 MASINA DE FREZAT DANTURA FD 250

2007

 MASINA DE FREZAT DANTURA FD 800

2007

 MASINA DE MORTEZAT 5 B 151

2007

 MASINA DE MORTEZAT DANTURA FD 800

2007

 MASINA DE MORTEZAT DANTURA STANKO

2007

 MASINA DE MORTEZAT DANTURA STANKO 5 B 150

2007

 MASINA DE MORTEZAT ROTI DINTATE 5 B 161 STANKO

2007

 PLATOU EL MAGNETIC

2007

 PLATOU EL. MAGNETIC CU CENTRALINA QU 01

2007

 STRUNG CARUSEL SC 14 CC

2007

 STRUNG VERTICAL MORANDO D 800 CU CNC

2007

 CENTRU DE PRELUCRARE SYNTHESIS 200

2008

 DEFECTOSCOP ULTRASONIC PARAMETRICS

2008

 DISPOZITIV ELECTRONIC PT. CONTROLUL ACCESULUI

2008

 INSTALATIE CIF 800KHZ

2008

 INSTALATIE SPALARE DS 2210 T

2008

 INSTALATIE SUDURA SINCOSALD

2008

 INSTALATII ASPIRATII

2008

 MASINA DE DANTURAT TOS FO 16

2008

 MASINA DE MORTEZAT SM 150 / 90

2008

 MASINA DE SUDAT ELECTRIC PRIN PRESIUNE CAP LA CAP

2008

 PLATOU ELECTROMAG.PT MORANDO 2

2008

 PLATOU ELECTROMAG.RADIAL RDM 2 125050DM24

2008

 PLATOU EL-MAG MFR 10350999925

2008

 STRUNG VERTICAL MORANDO 2 CU E 65

2008

CALANDRU PROFILARE

2008

INSTALATIE DISBAR 630 A

2008

MANIPULATOR PNEUMATIC CU REGULATOR PROPORTIONAL DE AER

2008

MASINA DE MORTEZAT 5 B 150

2008

STRUNG CARUSEL SC 14 CC

2008

MASINA DE SUDAT CAP LA CAP FRANZAN

2010

STRUNG VERTICAL JOU JI YV - 500 A (GIBAS)

2010

 

 

 

10. DETERMINAREA STANDARDULUI DE PERFORMANŢĂ

 

Calculul se face în conformitate cu ANEXA 2 din Lege 551/2007 Art. 2, alin a), ca raport dintre punctajul total rezultat mai sus, în TABEL TG, pag.4/8, şi totalul personalului de cercetare-dezvoltare atestat al unităţii, respectiv prevederile art. 4 din Recomandările Comisiei pentru Evaluarea, Atestarea si Acreditarea Instituţiilor si Unitatilor CD a Colegiului Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare privind MODUL DE APLICARE A CRITERIILOR ŞI STANDARDELOR din 17.oct.2007.

Din datele prezentate la punctele 4, 5, 6 si 8 rezulta un numar de de puncte pe persoana egal cu 78.33

 

Sp = 475 : 6 = 79.16

Sp =79.16 >10 puncte/persoană

CONCLUZIE: Standardul de performanţă pentru unitatea analizată este îndeplinit.

 

                                   

1) Se menţionează forma de organizare şi persoana juridică: dacă unitatea de cercetare-dezvoltare nu are personalitate juridică, se menţionează denumirea instituţiei cu personalitate juridică care o reprezintă (de exemplu, Centrul de     din cadrul Universităţii       ).

2) Se menţionează titlul actului, data emiterii, organul emitent şi, după caz, modificările ulterioare.

3) Domeniile de clasificare UNESCO pot fi accesate la www.mct.ro/ancs.

4) Indexate de Thomson Scientific [fost Institute for Scientific Information (ISI) in Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index sau Arts & Humanities Citation Index].

5) Punctajul ISI se obţine prin însumarea factorilor de impact ai publicaţiilor respective. Factorii de impact pot fi accesaţi la www.cimec.org.ar.

6) Sunt excluse autocitările.

7) Se specifică dacă brevetul este naţional/internaţional (USPTO, EPO, JPO) şi numărul brevetului.

8) În cazul revistelor româneşti, sunt luate în considerare cele cotate CNCSIS, categoria B (vezi www.cncsis.ro).

9) Valori defalcate pe ani şi valoarea totală în euro.

10) Datele vor fi prezentate pe tipuri de programe (PNCDI, CEEX, granturi etc); valorile contractelor vor fi defalcate pe ani.

 

 


 

ANEXA nr. 4.2.

 

 

Lista brevetelor de invenţie şi a propunerilor de brevet de invenţie

 

a) Brevete de inveţie

Nr.

crt.

Autori

Denumire brevet

Tipul brevetului

Numărul brevetului

0

1

2

3

4

 

 

b) Propuneri de brevet de invenţie

Nr.

crt.

Autori

Denumire propunere de brevet

Număr

dosar

OSIM

0

1

2

3

 

Anul 2007

1.

Rezmires Gh Daniel,

Bocanet Vasile,

Monfardini Alfredo

Rulment radial axial cu bile cu rigiditate radiala discontinua

Nr. A/00613 din 29.08.2007

2.

Rezmires Gh Daniel,

Bocanet Vasile,

Monfardini Alfredo

Rulment radial axial cu bile cu rigiditate axiala asimetrica

 

Nr. A/00570 din 10.08.2007

 

Anul 2008

3.

Rezmires Gh Daniel,

Bocanet Vasile,

Monfardini Alfredo

Rulment

 

Nr. A/00863 din 07.11.2008

 

Anul 2009

4.

Rezmires Gh Daniel,

Bocanet Vasile,

Monfardini Alfredo

Masa rotativa

 

Nr. A/00022 din 19.01.2009

 

 


 

ANEXA nr. 4.3.

 

 

 

Produse şi tehnologii rezultate din activităţi de cercetare, bazate pe brevete, omologări sau inovaţii proprii.

(12 clase de produse) – peste 170 variante constructive realizabile

 

Clase de produse rezultate din

Cerere de brevet de inventie A/00022 din 19.01.2009  Masa rotativa

 

Nr crt

Produsul rezultat

Nr. variante principale de realizare

1

Masa rotativă cu blocul motor în interiorul rulmentului, având angrenaj cu dantură conică sau hipoidă

6

2

Masa rotativă cu blocul motor in partea inferioara a rulmentului avand angrenaj cu dantura interioară

16

3

Masa rotativă blocul motor in partea laterala a rulmentului avand angrenaj cu dantura conica sau hipoida materializata pe flansa proprie rulemntului sau pe flansa atasata acestuia

5

4

Masa rotativă cu blocul motor in partea lateral – inferioara a rulmentului avand angrenaj cu dantura conica sau hipoida materializata pe inelul intermediar sau  pe inelul interior exterior

6

5

Masa rotativă cu blocul motor în partea laterală a rulmentului având angrenaj de tip  melc roată melcată sau melc roată dinţată cu dantură înclinată

10

6

Masa rotativă cu blocul motor în partea laterală a rulmentului având două  angrenaje de tip melc roată melcată sau melc roată dinţată cu dantura înclinată,  plasate diametral opuse

10

 

7

Masa rotativă  cu blocul motor în partea laterală a rulmentului având un angrenaj de  tip melc roată melcată sau melc roată dinţată cu dantura înclinată, plasat pe  latura unui postament triunghiular

10

8

Masa rotativă  cu blocul motor în partea laterală a rulmentului având angrenaj cu  dantură exterioară

4

Clase de produse rezultate din

Cerere de brevet de inventie A/00863 din 07.11.2008

Nr crt

Produsul rezultat

Nr. variante principale de realizare

10

Rulment cu inel intermediar si inel interior-exterior unificabil

Peste 97 variante constructive

Clase de produse rezultate din

Cerere de brevet de inventie A/00570 din 10.08.2007

Nr crt

Produsul rezultat

Nr. variante principale de realizare

11

Rulment radial axial cu bile cu rigiditate axiala asimetrica

 

3

Clase de produse rezultate din

Cerere de brevet de inventie A/00613 din 29.08.2007

Nr crt

Produsul rezultat

Nr. variante principale de realizare

12

Rulment radial axial cu bile cu rigiditate radiala discontinua

 

9


ANEXA nr. 5.1.

 

Lucrări ştiinţifice (tehnice) publicate în reviste de specialitate fără cotaţie ISI

 

Nr.

crt.

Comunicarea

Revista

Autori

0

1

2

3

 

Anul 2010

1.

Considerations on design ten new classes of rolling bearings and new working principles,

 

AXIV-a Conferinta internationala de inventica „Cercetari si tehnologii inovative performante, June 9-11, 2010, Jassy, Romania, p.426-431

Inventica 2010

Iasi – Romania

Rezmires D.,  Bocăneţ Vasile,  Alfredo Monfardini

2.

Considerations on design six new classes of turntables

A XIV-a Conferinta internationala de inventica „Cercetari si tehnologii inovative performante, June 9-11, 2010, Jassy, Romania, p.419-425

Inventica 2010

Iasi - Romania

Rezmires D.,  Bocăneţ  Vasile, Alfredo Monfardini

 


ANEXA nr. 5.2.

 

Lucrări ştiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale cu comitet de program

 

 

Nr.

crt.

Comunicarea

Revista

Autori

0

1

2

3

 

Anul 2006

1.

Quasi-dynamic effects in ball bearings with 2, 3 or 4 contact points

Proceedings of the 15th International Conference on Manufacturing Systems – ICMas,  oct., Bucuresti, ISSN 1842-3183. p.239-242

Rezmires D., Racocea C.,

2

A Unitary Model to Describe the Load Distribution on Ball Bearings Subsystems with Different Arrangement Type

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, editat de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Tomul LII (LVI), Fascicula 6A, secţia Construcţii de maşini, 2006, p. 389-395

Rezmires D., Racocea C.

 

Anul 2008

 

 

3

CAD Tool to Excavators Slewing-Rings Sizing

Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, editat de Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi, Tomul LIV (LVIII), Fasciculele 3 şi 4, secţia Construcţii de maşini, 2008, p.249-255

Rezmires D., Bocăneţ  V, Monfardini A,  Racocea C

 

Considerations on Designing of Telescopic Boom Aerial Platform Slewing-Rings

Bulletin of the Politechnic Institute of Iaşi, published by the Technical University “Gheorghe Asachi” of Iaşi, Tome LIV (LVIII), Fascicle 1, section of Machine Construction, 2008., p.137-143,

Rezmires D.,  Bocăneţ  V.,  Monfardini A., Racocea C

4

The diametral clearance repartition in single row ball bearings with 2, 3 or 4 point contact

MTM 2008, 8-10 October 2008, p.90-95

Rezmires D., Racocea, C.R. Racocea C. C.

5

Mathematical model for the quasi-static analysis for biangular four point contact symmetrical roller elements

MTM 2008, 8-10 October 2008, p.85-89

Rezmires D.,  Racocea C,  Racocea CR

6

Mathematical model for the quasi-static analysis of the biangular roller bearings in 5 degrees of freedom

The international conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems, 7th Edition, Baia Mare, 2008, p.407-412

Rezmires D., Racocea, C.R. Racocea  C.

 

Anul 2009

7

A new class of ball bearings. Ball bearings with 4, 5 or 6 contact points

International multidisciplinary Conferenece, 8th edition, may 21-22, 2009, Baia Mare – Romania, Nyiregyhaza, Hungary, p. 309-312

Rezmires D.,  Bocăneţ  V, Monfardini A., Racocea, C.R. Racocea  C.

 

Anul 2010

8

Free angle of missalignment

Buletinul IPI, UTI., Tomul LVI (Lx), Fasc 4A, 2010, Sectia Constructii de masini, p.158-162

Rezmires D.,  Bocăneţ  V., Monfardini A, Racocea C, Racocea Cr

9

Non diametrical four point contact ball bearings

Buletinul IPI, UTI., Tomul LVI (Lx), Fasc 4A, 2010, Sectia Constructii de masini, p.155-158

Rezmires D.,  Bocăneţ  V, Monfardini A, Racocea C, Racocea Cr

10

Slewing Rings bearing lubrication and Maintenance

Buletinul IPI, UTI., Tomul LVI (Lx), Fasc 4A, 2010, Sectia Constructii de masini, p.147-154

Rezmires D.,  Bocăneţ V, Monfardini A, Racocea C, Racocea C

 


 

 

 

Declaraţie

 

Subsemnatul Alfredo Monfardini, in calitate de director al SC SIRCA S.A, reprezentant legal al societatii, certific prin prezenta declaraţie scrisă pe proprie răspundere, că SC SIRCA S.A, are prevăzut obiectul de activitate stabilit potrivit legii activitatea de cerectare-dezvoltare şi îndeplineşte condiţiile legale şi nu există date inexacte în cele de mai sus.